Ennen matkalle lähtöä ihmiset selailevat usein tietoja tulevasta matkakohteesta. Selaaminen johtaa usein keskustelufoorumeille, joissa ihmiset kertovat omia kokemuksiaan matkakohteista, nähtävyyksistä, palvelusta, hintatasosta ja niin edelleen. Tehtävänämme oli tällä viikolla tarkastella yhtä matkailijoille suunnattua keskustelufoorumia. Matkailuun liittyviä keskustelufoorumeita on varmasti satoja, mutta meidän tiimimme valikoi foorumeiden joukosta seuraavan verkkosivun: http://www.pallontallaajat.net/. Jo nimestä voi päätellä, että sivusto on suunnattu matkailijoille. Sivulta löytyy tietopaketteja matkakohteista, matkablogeja, uusimpia matkatarjouksia ja listauksia suosituista lomakohteista. Lisäksi ihmisillä on mahdollisuus luoda keskusteluja ja osallistua niihin rekisteröitymistä vastaan. Olemme valinneet tarkastelun kohteeksi seuraavan viestiketjun:
http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?topic=9101.0

guell-park-1157558_960_720.jpg

Viestiketjun aiheena on Espanjan toiseksi suurin kaupunki ja suosittu matkakohde eli Barcelona. Seuraavaksi tarkastelemme Vamos a la Barcelona -viestiketjun kielellisiä piirteitä leksikaalisella, syntaktisella ja tekstuaalisella tasolla.

LEKSIKAALINEN TASO

Kun tätä keskustelufoorumia seuraa ja tarkastelee leksikaalisella tasolla, eli miten yksittäisten sanojen merkitykset tulevat ilmi ilman kontekstia, huomaa tiettyjä asioita.

Tällä asynkronisella keskustelupalstalla korostuu leksikaalisen tason tyypilliset piirteet. Sanoja on paljon lyhennetty, esimerkiksi ”Barcelona” on kirjoitettu ”Barca”, ”Brc” ja ”B-Lona”. Joitain matkailuun liittyviä akronyymeja esiintyy,kuten "B&B", mutta niitä oli kuitenkin melko vähän. Lisäksi viesteissä oli käytetty myös symboleja emojien ja emoticonien muodossa.

kuvakokeilu2.jpg

Sanavalinnat olivat siis melko epäformaaleja. Merkityksiltään ne loivat positiivisen kuvan sivustosta ja keskustelun aiheesta. Esimerkiksi lähes kaikki symbolit olivat tähän suuntaan pyrkiviä. Myös lyhennelmät ja akronyymit olivat selkeästi tulkittavissa niiden yleisyyden ja yksitulkintaisuuden vuoksi, koska kirjoitukset liittyivät tiettyyn aiheeseen ja sen sanastoon, joka oli tässä tapauksessa matkailu ja Barcelona. Yksittäisillä sanoilla ei käytännössä ollut kuin yksi tai kaksi mahdollista merkitystä, joten ilman kontekstiakin niistä sai oikean tulkinnan. Toki poikkeuksiakin löytyi, mutta niitä oli suhteutettuna todella vähän.

SYNTAKTINEN TASO

Syntaktiselta tasolta tarkasteltuna viestit ovat yleiskieltä, mutta vaihtelevuutta löytyy eri kommentoijien kesken. Osa viesteistä on kirjoitettu kieliopillisesti oikein, mutta osassa on lyhennetty esimerkiksi mutta -sanat muotoon mut ja paikoitellen puuttuu pilkkuja ja jopa pisteitä. Useimmat jättävät myös persoonapäätteet pois, ja käyttävät mieluummin lyhempiä muotoja kuten käytiin ja oltiin. 

Lauseet alkavat kuitenkin poikkeuksetta aina isolla alkukirjaimella. Puuttuvat pisteet virkkeiden lopussa taas on usein korvattu hymiöllä ja toisinaan viestit päättyvät useampaan pisteeseen. Lauseet eivät sinänsä ole erityisen lyhyitä eikä verbittömiä lauseita löydy, joten kaiken kaikkiaan kieli on suhteellisen hyvää.

kuvakokeilu3.jpg

Keskustelupalstan argumentointi ei ole kovin monipuolista, vaan useimmat perustelevat suosituksensa omilla kokemuksillaan. Jotkut kertovat myös kuulemiaan asioita, mutta nekin taas perustuvat usein jonkun läheisen kokemuksiin.

TEKSTUAALINEN TASO

Tekstuaalisen tason tarkastelu valitsemallamme keskustelupalstalla oli mielenkiintoista. Lähdetään perusasioista liikkeelle: Dialogissa viestijän ja vastaanottajan roolit vaihtuvat, mutta eivät ehkä ihan perinteisessä mielessä. Tässä kontekstissa esimerkiksi avun tarjoaja ei välttämättä etsi samasta keskustelusta apua itselleen, sillä hän saattaa olla asiantuntija, joka haluaa auttaa tietoa haluavia. Tässä mielessä roolit eivät vaihdu keskustelupalstan sisällä.

Omalla nimellä kommentointia ei tarvitse tehdä, mutta näyttää siltä, että keskustelupalstalle pitää kuitenkin kirjautua ja tehdä itselleen käyttäjätunnus. Nimimerkin valittuasi pääset osallistumaan keskusteluun.

Kirjoitettu sisältö keskustelupalstalla ei ole ollenkaan muodollista. Kommentit palstalla ovat kirjoitettu hyvin arkisella kielellä, ”minä” löytyy teksteistä harvemmin kuin ”mä” ja teksteissä on paljon muitakin lyhenteitä ja slangisanoja. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin yksi asia: Barcelonan paikalliset nähtävyydet on järjestäen kirjoitettu oikein ja täsmällisesti. Muuten vapaan muotoisen kirjoituksen takia voisi olettaa, että Park Güell olisi kirjoitettu useasti ilman u:n päällä olevia pisteitä, eli Park Guell. Kuitenkin järjestäen lähes jokainen kommentoija on kirjoittanut kaikki paikannimet täsmällisen oikein.

kuvakokeilu.jpg

Englannista otettuja termejä ei niin hirveästi löydy, mutta ensimmäisessä kommentissa käytetään sanaa ”must-paikat”, jolla tarkoitetaan paikkoja, joissa on ehdottomasti käytävä. Lisäksi keskustelussa vilahtaa sana ”topic”, jolla viitataan koko kyseiseen keskusteluun.

- KM